เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศรับสมัครบุคคลลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคคลลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลภูเรือ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 1 ตำแหน่ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^