เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1651139014.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^