เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนพ.สมชาย ชมภูคำ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0813206941

อีเมล์phatho013206491@gmail.com

^