เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

15 มี.ค. 2564 0 330

1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด 2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปี

1
^