เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
E-0011 ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ.pdf ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ (556.63 KB) Ratti มี.ค. 2562
E-0010 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (1.79 MB) Ratti มี.ค. 2562
E-0009 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (137.1 KB) Ratti มี.ค. 2562
E-0008 ประมวลจริยธรรม สป.สธ..pdf ประมวลจริยธรรม สป.สธ. (467.83 KB) Ratti มี.ค. 2562
E-0006 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562.pdf แผนจัดซื้องบลงทุน ปี 2562 (114.79 KB) suwimol22 ธ.ค. 2561
E-0001 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่อง PACS.pdf เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 (68.64 KB) suwimol22 มิ.ย. 2561
1
^