เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประวัติ

      โรงพยาบาลภูเรือ เดิมเป็น รพ. ขนาด 10 เตียง ในกิ่งอำเภอภูเรือ พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นที่ ราชพัสดุ และได้รับบริจาคเพิ่มเติม จากประชาชนในพื้นที่ รวม ทั้งสิ้น 37 ไร่
เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อ พ.ศ. 2527 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2528
ปัจจุบัน โรงพยาบาลภูเรือ เป็น รพ. ขนาด 30 เตียง ให้บริการประชาชนในอำเภอภูเรือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา 
      
^