เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอบคุณจากใจ...สู้ภัยโควิด-19

^