เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สขร.1 (ไตรมาส1)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สขร.1 (ไตรมาส1)

27 ธ.ค. 2561 0 509

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 เดือน ตุลาคม 61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 เดือน พฤศจิกายน 61 ​​​​​​​

แผนจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุและเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562
แผนจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุและเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562

15 ต.ค. 2561 0 484

แผนจัดซื้อยา 62 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 62 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม 62 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 62 แผนจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 62 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 62

ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล
ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

07 มิ.ย. 2561 0 463

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System : PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลภูเรือ อำเภอ

^