เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประชาสัมพันธ์ทบทวนโครงการของหน่วยบริการ

ประชาสัมพันธ์ทบทวนโครงการของหน่วยบริการ
การดำเนินตามโครงการบางส่วน มีกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมสำคัญที่มีลักษณะเดียวกันกับการจัดประชุม
การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือกิจการที่มีคนจำนวน 30 คนขึ้นไป
จึงขอความร่วมมือแจ้งผู้รับผิดชอบพิจารณาทบทวนกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด-19

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1588217221.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^