เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ITA 2564 EB5

EB 5  หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
        
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
        2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
            ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. 63 ถึง ธ.ค. 63 
                - ตุลาคม 63 ดาวน์โหลด  - พฤศจิกายน 63 ดาวน์โหลด
            ไตรมาสที่ 2  เดือน ม.ค. 64 ดาวน์โหลด
                           
เดือน ก.พ. 64 ดาวน์โหลด
                             เดือน
 มี.ค. 64 ดาวน์โหลด
            ไตรมาสที่ 3  เดือน เม.ย. 64 ดาวน์โหลด 
                            เดือน พ.ค. 64 ดาวน์โหลด 
                            เดือน มิ.ย. 64 ดาวน์โหลด 
            ไตรมาสที่ 4  เดือน ก.ค. 64 ดาวน์โหลด 
                            เดือน ส.ค. 64 ดาวน์โหลด
                            เดือน ก.ย. 64 ดาวน์โหลด
        3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

 
ผู้เขียน : suwimolsriket
โพสต์เมื่อ : 16 ธ.ค. 2563
ป้ายกำกับ : ITA 2564 EB5

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^