เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
ตำแหน่งนักรังสัการแพทย์ 1 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1618907245.pdf

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^