เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลภูเรือเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลภูเรือเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง พยาบาล 2 อัตรา
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1623141869.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^