เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลภูเรือรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลภูเรือรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง
1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
2.ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
3.ตำแหน่ง นักโภชนาการ 1 อัตรา
4.ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา 

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1625802331.pdf

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^