เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศโรงพยาบาลภูเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลภูเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
จำนวน 3 ตำแหน่ง 
1.พนักงานการเกษตรพื้นฐาน  1  อัตรา
2.พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)  1  อัตรา
3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้   1  อัตรา

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1628566469.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^