เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศโรงพยาบาลภูเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง

ประกาศโรงพยาบาลภูเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 
จำนวน 5 ตำแหน่ง 
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์          1 อัตรา
2.ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์                   1 อัตรา
3. ตำแหน่ง พน้กงานช่วยเหลือคนไข้         1 อัตรา
4. ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน           1 อัตรา
5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)    1 อัตรา


http://www.phuruahospital.com/datas/file/1639031854.pdf
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^