เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศโรงพยาบาลภูเรือ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 4 ตำแหน่ง

ประกาศโรงพยาบาลภูเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
จำนวน 4 ตำแหน่ง
1.ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
2.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฎิบัติงานที่งานจ่ายกลาง)
3.ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
4.ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ซักฟอก)

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1644562203.pdf

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^