เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพสินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

^