เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เรื่อง การปิดรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 2ตำแหน่ง

ประกาศโรงพยาบาลภูเรือ เรื่อง การปิดรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานจ่ายกลาง)
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานซักฟอก)

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1650957086.pdf

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^