เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการคลินิกสุขภาพจิตเคลื่อนที่และดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

            เนื่องจากคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช  สาขาอำเภอภูเรือ  มีการให้บริการต่อเนื่องมาตั้งแต่   ปี 2556 การพัฒนารูปแบบการให้บริการและมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย  ในทุกวันที่มีการบริการในคลินิกอย่างต่อเนื่อง
ในทุกๆ ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยจิตเวช และโรคทางสุขภาพจิตมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งผู้ป่วยในเขตอำเภอภูเรือเอง และอำเภอใกล้เคียง พบว่าผู้รับบริการมีความสะดวก  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  และทีมงานสุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลภูเรือเอง ได้พัฒนาศักยภาพในการตรวจรักษา  การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตไปพร้อมกัน
ดังนั้นทีมสุขภาพจิตและจิตเวชโรงพยาบาลภูเรือ ร่วมกับทีมสุขภาพจิตโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์  ประกอบด้วยจิตแพทย์  พยาบาลจิตเวช  นักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกให้บริการโรงพยาบาลภูเรือ ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3  ของทุก 3 เดือน

  1. เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาล  การบำบัดเฉพาะทาง เช่น การทำกลุ่มจิตบำบัด การให้คำปรึกษารายบุคคล ให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชในเขตอำเภอภูเรือและอำเภอใกล้เคียง
  2. เพื่อให้บริการผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนที่มีปัญหาซับซ้อน ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชให้กับบุคลากรโรงพยาบาลภูเรือ  
ผู้เขียน :
โพสต์เมื่อ : 07 มี.ค. 2561
ป้ายกำกับ : GCMS

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^