เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศโรงพยาบาลภูเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลภูเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
จำนวน 5 ตำแหน่ง 
1.1 ตำแหน่ง พยาบาล
1.2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
1.3 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
1.4 ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
1.5 ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1667969682.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^