เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

MOIT 6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^