เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

MOIT 17 : หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^