เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

MOIT 18 : หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^