เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
จำนวน 2 ตำแหน่ง 
1.ตำแหน่งพยาบาล
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1669606597.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^