เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(หมอนวดแผนไทย)  1 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา  

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1671004595.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^