เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วงคราว (รายวัน) 5 ตำแหน่ง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วงคราว (รายวัน)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
1.1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
12 ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
1.3 พนักบริการ (ทำความสะอาด)
14 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
1.5 ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1681958820.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^