เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เรื่อง การปิดการรับสมัครและแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบคัดเลือก

เรื่อง การปิดการรับสมัครและแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1682414679.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^