เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)  จำนวน 1 อัตรา

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1682585641.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^