เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศโรงพยาบาลภูเรือ เรื่องรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลภูเรือ เรื่องรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
1.1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  1 อัตรา
1.2  ตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัด  1  อัตรา 
1.3  ตำแหน่ง  พนักงานช่วยการพยาบาล  (ปฏิบัติงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)  1 อัตรา 
1.4  ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  1 อัตรา  

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1685005056.pdf
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^