เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศการปิดการรับสมัครและแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

^