เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศโรงพยาบาลภูเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1687836094.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^