เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศโรงพยาบาลภูเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลภูเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
จำนวน 2 ตำแหน่ง 
1.1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
1.2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1692174215.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^