เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

  • thumbnail

    นพ.สมชาย ชมภูคำ

    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

^