เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประชาสัมพันธ์วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัย

แนะนำให้ประชาชนปฎิบัติตามคำแนะนำวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัย


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^