เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานราชการ
1.พนักงานบริการ(รถยนต์) จำนวน 2 อัตรา
2.พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) จำนวน 2 อัตรา
3.พนักงานช่วยการพยาบาล(หมอนวดแผนไทย) จำนวน 1 อัตรา
ลูกจ้างรายวัน
1.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
2.นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน


ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^