เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างรายวัน

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างรายวัน
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างรายวัน

11 มิ.ย. 2562 0 858

ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานราชการ 1.พนักงานบริการ(รถยนต์) จำนวน 2 อัตรา 2.พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) จำนวน 2 อัตรา 3.พนักงานช่วยการพยาบาล(หมอนวดแผนไทย) จำนวน 1 อัตรา ลูกจ้างรายวัน 1.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 2.นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 3.พยาบ

1
^