เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ ประชาสัมพันธ์ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินพระราชพิธี

1
^