เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

15 มี.ค. 2564 0 159

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด 2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วย

1
^